نمایش دادن همه 4 نتیجه

دوره ارزیابی ریسک و شناسایی خطر

دوره ارزیابی ریسک و شناسایی خطر
بدون امتیاز 0 رای
16 ساعت (2 روز)
320,000 تومان

دوره عمومی آموزش مسئولین ایمنی

دوره عمومی آموزش مسئولین ایمنی
بدون امتیاز 0 رای
40 ساعت (5 روز)
725,000 تومان

دوره آموزش ایمنی کارگران

دوره آموزش ایمنی کارگران
بدون امتیاز 0 رای
8 ساعت (1 روز)
145,000 تومان

دوره آموزش ایمنی کارفرمایان

دوره آموزش ایمنی کارفرمایان
بدون امتیاز 0 رای
20 ساعت (3 روز)
360,000 تومان