ما که هستیم

با توجه به نیاز سازمانها و افراد برای آموزش های مهارتی و اثر بخش و همچنین افزایش بازدهی،موسسه آموزشی دوبال اندیشه در رابطه با آموزش، مشاوره و ارزیابی به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تخصصی در حوزه های:

1- HSE (بهداشت، ایمنی، محیط زیست) 2-سیستم های مدیریتی 3-فنی و مهندسی 4-روانشناسی 5-کودک و نوجوان

در مرداد ماه سال 1398 تاسیس گردید. تا بتواند همراه با سازمانها و افراد در راستای آموزش مفید قدم کوچکی بردارد.

اطلاعات بیشتر

ماموریت ما

صداقت، درک متقابل، تعهد به اهداف مشتری و وفاداری به آن، اصول کار ما را تشکیل می دهد.

آرزوی ما مرتفع شدن پرچم سازمانها با آموزش صحیح و تلقی افراد در رفیع ترین قله های موفقیت می باشد.

اطلاعات بیشتر

اهداف ما

هدف ما در این سایت، ارائه ی آموزش های تخصصی با بهترین کیفیت همراه با مهندسین، مشاورین و مدرسین برتر جهت بهبود مستمر افراد و سازمانها می باشد.

ارائه ی خدمات عالی برای مشتریان با انواع راه های ارتباطی متفاوت، پشتیبانی و ارائه ی مشاوره رایگان قبل و بعد هر دوره از دیگر اهداف این موسسه به شمار می رود.

اطلاعات بیشتر
321 درس کامل شده
200 پرونده کامل شده
1350 دانشجو
28 مدرس دوره

همکاران ما

همراهان مادی و معنوی ما