دوره های ایمنی مرکز تحقیقات
ردیف نوع دوره عنوان دوره ساعت آموزش
1 عمومی ایمنی و بهداشت کار در معادن 16
2 عمومی اصول آتش نشانی 40
3 عمومی اصول ایمنی و بهداشت کار 40
4 عمومی ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران 8
5 عمومی آموزش عمومی ایمنی (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) 40
6 عمومی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 20
7 عمومی ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری 20
8 عمومی وسایل حفاظت فردی 20
9 عمومی امداد و کمک های اولیه در صنعت 40
10 عمومی روانشناسی صنعتی 20
11 تخصصی اصول مهندسی انسانی (ارگونومی) 20
12 تخصصی مستند سازی و تشریح الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت كارISO 45001 30
13 تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) 16
14 تخصصی ایمنی کار در عملیات ریخته گری 20
15 تخصصی ایمنی کار با پرتوها و تشعشعات زیان آور 20
16 تخصصی ایمنی کار در بنادر و دریانوردی 20
17 تخصصی ایمنی کار با رایانه 20
18 تخصصی ایمنی برق 20
19 تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک 20
20 تخصصی ارزیابی و کنترل آلایند ه های زیست محیطی ISO14001 20
21 تخصصی ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار (ISO45001) 20
22 تخصصی حوادث ناشی از کار 40
23 تخصصی بیماری های ناشی از کار 40
24 تخصصی نظام آراستگی در محیط کار (5S) 20
25 تخصصی ایمنی کار در عملیات ساختمان 40
26 تخصصی مدیریت ایمنی فرایند در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی PSM 20
27 تخصصی ایمنی دیگهای بخارو ظروف تحت فشار 20
28 تخصصی ایمنی کار با ماشین آلات صنعتی 20
29 تخصصی ایمنی کار در معادن 40
30 تخصصی ایمنی حمل و نقل در کارگاه 20
31 تخصصی تهویه صنعتی 40
32 تخصصی ایمنی کار در آزمایشگاه 20
33 تخصصی ایمنی فرآیند 20
34 تخصصی ایمنی کار ، سلامت و محیط زیست (HSE-MS) 20
35 تخصصی ایمنی داربست ها و کار در ارتفاع 20
36 تخصصی ایمنی کار در عملیات جوشکاری 20
37 تخصصی ایمنی کار در عملیات کشاورزی 20
38 تخصصی ایمنی آسانسورها 20
39 تخصصی اتوماسیون ایمنی کار 20
40 تخصصی ایمنی انبار 20
41 تخصصی ايمني كار با جراثقالها 20
42 تخصصی مدیریت پیشگیری و کنترل آتش 40
43 تخصصی ایمنی کار با مواد شیمیایی 20
44 تخصصی مدیریت شرایط اضطراری در محیط کار 20
45 تخصصی کار با وسایل اندازه گیری عوامل زیان آور در محیط کار 20
46 تخصصی مدیریت ریسک در عملیات تخریب ساختمان 20